Phỏng vấn giáo viên trường Anh ngữ CELLA

0
265

Phỏng vấn giáo viên trường Anh ngữ CELLA

Phỏng vấn giáo viên trường Anh ngữ CELLA

Đội ngũ giáo viên luôn là tài sản vô giá của các trường Anh ngữ, là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên chất lượng giáo dục. Chính vì vậy các trường Anh ngữ vẫn luôn không ngừng nổ lực trau dồi và phát triển đội ngũ giáo viên được tốt hơn.

Hãy cùng đến thăm và trò chuyện với giáo viên trường Anh ngữ CELLA để hiểu hơn về chất lượng giảng dạy của trường. Thầy Carlo là một trong những thầy giáo nổi bật và được nhiều học trò yêu mến.

Teacher Carlo is a popular Teacher in CELLA. This time we had an interview with Carlo.

Q1. How long have you been working here?

I have been working here in CELLA for 4 years and 7 months. This coming August 2017 will be my 5th year in CELLA.

Bạn đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?

Tôi đã làm việc ở Cella được 4 năm 7 tháng. Tháng tám sắp tới này của 2017 sẽ tròn 5 năm tôi ở tại Cella.

Q2. How about your job?

My job is very interesting because I can meet different nationalities, characters and people. It’s a good experience to us, especially teachers, to meet different kinds of people.

Công việc của bạn như thế nào?

Công việc của tôi thì rất thú vị bởi vì tôi có thể gặp gỡ rất nhiều người của các các quốc gia khác nhau, tính cách khác nhau. Nó là những kinh nghiệm tuyệt vời với chúng ta, đặc biệt là những giáo viên khi gặp mặt nhiều kiểu người khác nhau.

Phỏng vấn giáo viên trường Anh ngữ CELLA 1

Q3. What is your best memory in CELLA?

I have a lot of memories in CELLA because I’ve been working here for more than 4 years.  The best memories for me are the varied activities like Valentine’s Day, CELLA’s Anniversary, Halloween Party, and Christmas Party since these four activities are very meaningful.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn tại Cella là gì?

Tôi có rất nhiều kỷ niệm ở Cella bởi vì tôi đã làm việc ở đây hơn 4 năm. Những kỷ niệm tuyệt vời với tôi là những hoạt động ngoại khóa giống như ngày lễ tình nhân, kỷ niệm thành lập Cella, tiệc Halloween và tiệc giáng sinh. Đó là bốn hoạt động thực sự rất ý nghĩa.

Q4. What is your Motto?

My motto in life is ‘I want to make people happy’.

Phương châm sống của bạn là gì?

Phương châm sống của tôi là tôi muốn làm cho mọi người hạnh phúc

Q5. What makes CELLA excellent?

Of course, CELLA is famous for its great facilities but what makes it stand out  is its fascinating and friendly environment because of the teachers. The students feel very comfortable all the time.

Điều gì đã làm cho Cella trở nên hoàn hảo?

Tất nhiên, CELLA nổi tiếng với những tiện nghi tuyệt vời nhưng điều làm cho nó nổi bật là môi trường hấp dẫn và thân thiện của nó với các giáo viên. Các sinh viên cảm thấy rất thoải mái mọi lúc.

Carlo’s Message to students: Just be yourself. Do your best and be patient. Most of all, you need to enjoy your life!
Lời nhắn củ Carlo đến với những học viên: Hãy là chính bạn. Hãy cố gắng hết sức và kiên nhẫn. Hơn hết, bạn cần phải tận hưởng cuộc sống của bạn!

Cảm ơn những chia sẻ của thầy đã giúp mọi người hiểu hơn về cuộc sống học tập sinh hoạt tại trường Anh ngữ CELLA.

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY