IELTS là gì?

IELTS (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Bài thi được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc và được triển khai từ năm 1989. Người thi có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (học thuật) hoặc General training module (đào tạo chung):

  • Loại hình học thuật dành cho những ai muốn học ở bậc đại học hoặc các học viện, các hình thức đào tạo sau đại học.
  • Loại hình đào tạo chung dành cho những ai muốn tham gia những khóa học nghề, muốn tìm việc làm, hoặc vì mục đích di cư.
ELTS (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
IELTS (International English Language Testing System) là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trải dài qua cả bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

IELTS được chấp nhận bởi phần lớn các học viện ở Australia, Anh, Canada, Ireland, New Zealand và Nam Phi, ngày càng nhiều các học viện ở Mĩ, và nhiều tổ chức nghề nghiệp. Nó cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với việc di cư đến Australia và Canada.

Kết quả của kì kiểm tra IELTS (TRF-Test Report Form) sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm. Trong năm 2007, đã có hơn một triệu thí sinh tham dự kì kiểm tra IELTS. Và IELTS đã trở thành hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh dành cho bậc sau đại học và người di cư phổ biến nhất trên thế giới.

Chương trình IELTS của trường Anh ngữ TALK ACADEMY (Chương trình Intensive IELTS áp dụng cho từng nhóm nhỏ học viên)

Sinh viên theo học IELTS có 6 giờ học lớp 1: 1 và 1 giờ học lớp nhóm 1: 4 trong ngày.

Học viên làm bài kiểm tra kỹ năng viết mỗi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu; mỗi tối thứ Ba và thứ Năm học viên sẽ làm bài kiểm tra kỹ năng nghe.

Intensive IELTS Program tại trường Anh ngữ Talk Academy:

Intensive IELTS (6 hours)  Subject
1:1 Class (6 hours)   Speaking
 Listening 
 Reading
 Writing Task 1
 Writing Task 2
 Grammar
1:4 Group Class (1 hour)  Listening Review

 

Hình ảnh 1 lớp học Intensive IELTS Program tại trường Anh ngữ Talk Academy.
Hình ảnh 1 lớp học Intensive IELTS Program tại trường Anh ngữ Talk Academy.

Guarantee IELTS Program tại trường Anh ngữ Talk Academy:

Guarantee IELTS Subject
1:1 Class with Native speaker (1 hour) Speaking
1:1 Class ( 5 hours )  Listening
Reading
Writing Task 1
Writing Task 2
Grammar 
1:4 Group Class (1 hour) Listening Review

 

Guarantee IELTS Program tại trường Anh ngữ Talk Academy có thêm 1 lớp học nhóm với giáo viên bản ngữ.
Guarantee IELTS Program tại trường Anh ngữ Talk Academy có thêm 1 lớp học nhóm với giáo viên bản ngữ.

Chia sẻ của một bạn học viên sau khi hoàn thành khóa IELTS ở TALK

Xin chào các bạn, tôi là SEONGJIN HONG, tôi là học viên của trường Anh ngữ Talk Academy và đã kết thúc khóa học của mình vào tháng 7.

Sau kết quả của bài thi, tôi thật ngạc nhiên với điểm số IELTS của mình với tổng số điểm trung bình 6.5

Tôi luôn mong đợi sẽ đạt được kết quả 6.0 nhưng thật không ngờ điểm số cao hơn 0.5 so với dự định. Tôi hoàn thành 10 tháng học tập tại đây với 6 tháng đầu là học viên của khóa học ESL và 4 tháng còn lại là khóa học IELTS tại trường Anh ngữ Talk Academy. Cuối cùng, tôi đã đạt được kết quả mong muốn và có thể quay trở về Hàn Quốc với điểm số tuyệt vời này.

Tôi đã làm việc tại Indonesia 3 năm. Đó là lần đầu tiên tôi làm việc xa nhà. Trong suốt thời gian làm việc tại đó, tôi đã học thêm tiếng Indonesia trong vòng 3 năm. Khi sử dụng tiếng của họ với những người địa phương, tôi cảm thấy việc học một ngôn ngữ thật sự là một yếu tố quan trọng khi một người nước ngoài sống và làm việc tại một quốc gia khác.

Trải qua nhiều kinh nghiệm, tôi có động lực nhiều hơn và quyết định sẽ làm việc tại một quốc gia khác nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng chính.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về điểm số IELTS mà tôi phải đạt được để có thể sinh sống và kiếm việc làm tại Canada và Australia. Tôi tìm kiếm thông tin về trường Talk Academy với khóa học IELTS với số lượng sinh viên hạn chế và đã giúp rất nhiều sinh viên đạt được điểm số IELTS mong muốn như mong ước của tôi hiện nay.   Đó là lý do đưa tôi đến với trường Anh ngữ Talk Academy. Tôi cần sự tập trung riêng trong suốt khóa học cũng như tôi có thể hoàn toàn tập trung vào việc học của mình.

Tôi dành 6 tháng đầu tiên để học khóa học ESL để lấy lại các kiến thức cơ bản trong tiếng Anh và sau đó tôi trở về Hàn Quốc thăm nhà trong 1 tháng. Sau đó, tôi trở lại Talk để tham gia khóa học IELTS.

Khi tôi tham gia khóa học IELTS, tôi phải làm bài kiểm tra Mock test mỗi ngày thứ 2 và xem lại các bài kiểm tra từ thứ 2 đến thứ 6. Giáo viên ở trường dạy chúng tôi bằng tất cả nhiệt huyết và họ kiểm tra các kĩ năng viết và nói của tôi hằng ngày.

Xuyên suốt các lớp 1:1 , kĩ năng nói và viết của tôi đã được cải thiện đáng kể hơn những gì tôi mong đợi. Tôi đăng ký tham gia khóa học IELTS đảm vì sự khác biệt giữa lớp IELTS tăng cường và IELTS đảm bảo là tôi có thể tham gia lớp học nói chuyện với giáo viên bản xứ và trường sẽ đảm bảo số điểm của tôi cho đến khi tôi đạt được điểm mục tiêu. Cuối cùng, trong khóa IELTS đảm bảo, trường cung cấp thi IELTS chính thức miễn phí một lần. Điểm tổng thể ban đầu của tôi là trên 5.0 nhưng mục tiêu của tôi là 6,0. Vì vậy, tôi đã phải học rất chăm chỉ trong một khoảng thời gian nhất định và tôi đã làm được.

Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho kỳ thi chính thức, tôi đã thi IELTS chính thức chỉ một lần. Và cuối cùng, tôi đã đạt được tổng điểm là 6.5

Tất nhiên, trong suốt thời gian lưu trú của tôi, tôi học rất chăm chỉ và hỏi giáo viên về những sai lầm của tôi về ngữ pháp và cấu trúc của việc nói và viết. Ưu điểm của việc học IELTS tại trường Anh ngữ Talk Academy là họ vận hành IELTS với số lượng sinh viên tối thiểu và đây sẽ là một cơ hội rất tốt cho học viên bắt đầu thi IELTS hoặc muốn được chăm sóc tốt.

Tôi nghĩ rằng tất cả các trường học ở Philippines dạy IELTS tốt. Học sinh có kế hoạch học IELTS nên xem xét một trường học chăm sóc cho nhu cầu cá nhân của học sinh.

Tôi thực sự đánh giá cao giáo viên của tôi và của trường Anh ngữ Talk Academy và hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có cái nhìn khách quan hơn khi lựa chọn trường Anh ngữ tại Philippines.

Hello, I am SEONGJIN HONG, I was an IELTS student in Talk academy until this July.

After exam, I was surprised at my score in the Official IELTS test. I got overall score of 6.5

I’ve expected an overall score of only 6.0 but I got 0.5 more. It’s quite an awesome score for me.

I have stayed for 10 months here, 6 months as ESL student and 4 months as IELTS student in Talk academy. Finally, I achieved my goals and came back to Korea with my awesome score.

I worked in Indonesia for 3 years. This was my first time to work outside of Korea. During my work, I had learned Indonesian and had good experience. When using their language to locals, I felt that learning a language is a very important factor in living as a foreigner and a worker in a foreign country.

Through my experience, I got many motivation and decided to work to other countries where English is their medium of communication.

I’ve researched the IELTS score I need in order to migrate and get a job in Canada and Australia and which school that can help me achieve my goal. In the searching, I found out that TALK Academy operates IELTS course with minimum number of students and guides students to meet their purpose.

To be honest, I’m a quiet man. I’m not a talkative person. That’s why I chose TALK Academy.

What I need is being cared for individually and I just want to focus on my studies.

TALK ENE center gives me good atmosphere to concentrate on my studying.

I studied ESL course for 6 months first, and then took a rest in Korea for 1 month and came back again to study IELTS.

When I studied IELTS, I took mock test every Monday and reviewed the test which I took from Monday to Friday. My teachers taught me with passion and checked my writing and speaking skills.

Through one on one lecture, my Speaking and Writing ability in IELTS improved in no time than I expected. I registered Guarantee IELTS course because the difference between Intensive and Guarantee is I can take the one on one speaking class with Native teacher and school guarantees my score until I achieve my target score. Lastly, in IELTS guarantee course, school provides free official IELTS test one time. My initial overall score is over 5.0 but my target is 6.0. Thus, I had to study very hard in a given period of time and I did.

I practiced solving all questions in the IELTS test on time with mock test every Monday and teachers checked my grammar. I think I am ready for the official test, I took the official IELTS exam only once. And finally, I got an overall score of 6.5

Of course, during my stay, I studied really hard and asked teachers about my mistakes in grammar and structure of speaking and writing. The advantage of studying IELTS in Talk is they operate IELTS course with minimum number of students and it’s a good chance to the student who starts IELTS or who wants to be taken cared of very well.

I think all schools in the Philippines teach IELTS well. Students who plan to study IELTS should consider a school that cares for the individual needs of students.

I appreciate my teachers and the school as well.

Nguồn: Trường Anh ngữ Talk Academy

            Du học tiếng Anh tại Philippines cùng MYD

 

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY