Những cảm nhận của học viên về công ty MYD

0
224

Mỹ Duyên là một trong những học viên của MYD đã đăng ký và học tập 5 tháng tại Cebu. Tại đây Mỹ Duyên đã được trải qua nhưng dịch vụ tiện ích, chăm sóc của MYD. Để hiểu hơn về dịch vụ chăm sóc học viên của MYD hãy cùng lắm nghe những chia sẻ nhắn nhủ của Mỹ Duyên sau khi học thành xong khóa học 5 tháng tại Philippines.

cam-nhan-MYD

To my agent:

It has been a long time when we knew each other but we met 5 months already. I still remember the first day when I met you at Mactan airport. At that time, I was so surprised because you are too short and small J. But when I have conversation with you, I noticed you were so friendly and kind. Because of you, I was not nervous anymore and felt confident cos you guided me everything very clearly. You give me lots of advice which are very useful for me. Moreover, I met May, Riya and Henry in MYD company as well as many friends from other schools.

To May:

You are a beautiful girl and also a crazy girl J I hope you occupation will promote as well as your future.

To Riya:

Don’t worry!!! You will find your partner soon J Because I heard many times you told me that you’re alone haha. I also hope you will get married soon because you’re not young anymore. Haha J

To Henry:

You’re the only boy that I know in MYD. I hope you’re happy with 3 nice girls around you J I’m impressed with your voice when you sing. It’s very nice.

Thanks all for many experiences and memories with me, time flies too fast, it’s time to say goodbye. I’m so sad but I will not cry because I believe we will meet each other again. I MISS YOU, all T_T.

*This is special comment for Lisa: You’re not only my agent, you are also my friend, my sister,… I really respect and love you.

Please keep your promised that you will comeback in Vietnam.

I can play around Saigon with you… I will wait for you…

FROM PHAM WITH LOVE <3 <3 <3

(Tạm dịch)

Gửi đến đại diện của tôi:

Chúng ta đã quen biết nhau một thời gian dài nhưng chúng ta lại chỉ mới gặp nhau cách đây 5 tháng rồi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên khi tôi gặp bạn tại sân bay Mactan. Tại thời điểm đó, tôi đã rất ngạc nhiên bởi vì bạn quá thấp và nhỏ bé J.

Nhưng khi tôi có cuộc trò chuyện với bạn, tôi nhận thấy bạn là người thân thiện và tốt bụng. Bởi vì có bạn, tôi đã không hề lo lắng nữa và cảm thấy tự tin vì bạn hướng dẫn cho tôi tất cả mọi thứ rất rõ ràng. Bạn cho tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích dành cho tôi. Hơn nữa nhờ có bạn, tôi đã gặp May, Riya và Henry trong công ty MYD cũng như nhiều bạn bè từ các trường khác.

cam-nhan-MYD-1

Gửi đến May:

Bạn là một cô gái xinh đẹp và cũng là một cô gái cuồng nhiệt J tôi hy vọng bạn sẽ thành công hơn trong nghề nghiệp cũng như trong tương lai của bạn.

Gửi đến Riya:

Đừng lo lắng !!! Bạn sẽ tìm thấy đối tác của bạn sớm J Bởi vì tôi nghe rất nhiều lần bạn nói với tôi rằng bạn đang một mình haha. Tôi cũng hy vọng bạn sẽ sớm kết hôn bởi vì bạn không còn trẻ nữa. Haha J

Gửi đến Henry:

Bạn là con trai duy nhất mà tôi biết trong MYD. Tôi hy vọng bạn hài lòng với 3 cô gái đẹp xung quanh bạn J Tôi rất ấn tượng với giọng của bạn khi bạn hát. Nó rất đẹp.

Cảm ơn tất cả vì đã trao cho tôi những trải nghiệm mới và kỷ niệm tuyệt vời, thời gian trôi quá nhanh, và giờ đây là thời gian để nói lời tạm biệt. Tôi rất buồn nhưng tôi sẽ không khóc vì tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. I MISS YOU, tất cả T_T.

* Đây là lời nhận xét đặc biệt dành cho Lisa: Bạn không chỉ là đại diện của tôi mà bạn còn là bạn của tôi, là chị của tôi, … Tôi thực sự tôn trọng và yêu thương bạn.

Hãy hứa với bạn rằng bạn sẽ trở lại ở Việt Nam.

Tôi có thể đi chơi xung quanh Sài Gòn với bạn … Tôi sẽ chờ đợi cho bạn …

Gửi từ PHẠM VỚI TÌNH YÊU <3 <3 <3

cam-nhan-MYD-2

Những lời chia sẻ của Mỹ Duyên thực sự đã làm MYD cảm thấy có thêm động lực rất nhiều để làm việc và sát cánh bên cạnh các bạn nhiều hơn nữa. Chúng tôi luôn muốn gửi đến các bạn một chương trình học tập hiệu quả, tuyệt vời và luôn nhớ rằng với MYD – các bạn sẽ không bao giờ đơn độc tại Philippines.

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY