Học viên Thái Lan cảm nhận về trường anh ngữ Philinter

0
1432

Trường Anh ngữ Philinter là một trong những trường Anh ngữ đa dạng về quốc tịch học viên tại Philippines như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Mông Cổ,… mỗi một học viên đều có những nhận định và suy nghĩ khác nhau về cuộc sống học tập tại Philippines. Hãy cùng xem học viên Thái Lan nghĩ gì về cuộc sống học tập tại Philippines nhé.

hoc-vien-thai-lan-tai-Philinter

“I’ve attended Philinter for 2 weeks in the IPS course. I had to attend 9 classes per day; 5 one-on-one classes and 4 group classes. These varieties of classes helped me improve my speaking skills and my teachers did not only teach me about English but also the ability to speak the language well. Having been in Philinter with international students and a speaking environment makes me much more confident to speak English.

Compared to other ESL schools, the courses in Philinter are very interesting with different teaching methods. One-on-one classes are so intensive and I would personally recommend the IPS course for those students who want to improve their speaking skills with immediate effect.

In addition, I have met many friends from different countries, particularly in Asia with various backgrounds and I’ve also learned about their culture. It’s very beneficial for me that I have a chance to listen and speak to foreigners using English as a means of communication. The best way to study English is not only with native speakers of the language but also with those people who are learning the same way I do.

Last but not the least, I guarantee that here in Philinter, all teachers are dedicated to help students improve their English skills. For me, 2 weeks is too short! I wish I could have stayed longer. Anyhow, I would like to thank everyone who had a part in my short stay in Philinter. You have been a great help to me and I will never forget you. Till we meet again.

~BARAMEE VONGWONGRUK _Thai Student”

(Tạm dịch)

“Tôi đã tham dự 2 tuần với khóa học IPS tại Philinter. Tôi đã phải học 9 lớp mỗi ngày với 5 lớp học một ngày-một và 4 lớp học nhóm. Những thành viên của các lớp học đã giúp tôi cải thiện kỹ năng nói của mình và giáo viên không chỉ dạy tôi về tiếng Anh mà còn dạy tôi có khả năng nói tốt tiếng Anh như một ngôn ngữ.Tại Philinter có được nhiều sinh viên quốc tế nên nó có một môi trường giao tiếp làm cho tôi tự tin hơn nhiều để nói tiếng Anh.

So với các trường ngôn ngữ ESL khác, các khóa học tại Philinter rất thú vị với các phương pháp giảng dạy khác nhau. Lớp học 1 kèm 1 rất chuyên sâu và cá nhân tôi muốn giới thiệu các khóa học IPS cho những sinh viên muốn nâng cao kỹ năng nói của họ có hiệu lực ngay lập tức.

Ngoài ra, tôi đã gặp rất nhiều bạn bè từ các nước khác nhau, đặc biệt là ở châu Á với nguồn gốc khác nhau và tôi cũng đã học về văn hóa của họ. Nó rất có lợi cho tôi rằng tôi có một cơ hội để lắng nghe và nói chuyện với người nước ngoài sử dụng tiếng Anh như một phương tiện truyền thông. Cách tốt nhất để học tiếng Anh không chỉ với người bản ngữ của ngôn ngữ mà còn với những người đang học tập giống như cách tôi làm.

Cuối cùng nhưng không kém, tôi đảm bảo rằng ở đây trong Philinter, tất cả giáo viên được dành riêng để giúp học viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Đối với tôi, 2 tuần là quá ngắn! Tôi muốn tôi có thể ở lại lâu hơn. Nhưng dù sao, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã có một phần trong kỳ nghỉ ngắn của tôi trong Philinter. Bạn đã được một trợ giúp lớn cho tôi và tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Tôi sẽ quay lại

~ BARAMEE VONGWONGRUK _Học viên Thái Lan.”

Dù chỉ học tập tại Philinter chỉ có 2 tuần nhưng đã đủ cho Till có những trải nghiệm đáng nhớ tại đây. Chúc bạn luôn thành công trong chặng đường tương lai sắp đến nhé.

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY