Học viên Đài Loan chia sẻ về trường Anh ngữ WE

0
1162

Mỗi một học viên đều sẽ có những nhận xét khác nhau về trường đứng trên phương diện của mỗi quốc gia cũng vậy. Dưới nhiều góc nhìn đánh giá của các bạn học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ giúp các bạn phần nào hiểu rõ hơn về cuộc sống học tập và làm việc của trường.

Một bạn học viên Đài Loan đã có những chia sẻ ngắn gọn của bản thân về trường Anh ngữ WE – một trong những trường Anh ngữ đầu tiên tại Iloilo của Philippines.

Cô Amy là một học viên đã đăng ký khóa học ESL C với 4 lớp học 1:1 và 2 lớp nhóm mỗi ngày với thời gian học tại WE trong 3 tuần đã có những nhận xét và đánh giá như sau về cuộc sống học tập tại đây.

du-hoc-sinh-chia-se-ve-truong-WE

——————————————————-

Course; ESL C (Man to man classes;4 Group classes;2)

Period of staying; 3 weeks(2017/01/22~2017/02/11)

Name; TSAI, MENG-LI

English name; Amy

———————————————————

Hi, my name is Amy.

I and my daughter, Amber, here to study English for three weeks.

I am going to write something good and bad about We Academy.

Good;

 1. Teachers are nice.

They smile all the time. They are willing to tell students the good places to visit in Iloilo.

 1. The weather is so nice here.

It’s not so cold. It’s just right for me. I don’t really need the air conditioner.

 1. Now, I want to talk about my lunch and dinner here.

In the first two days, I didn’t finish my food. I wasn’t used to it.

It’s difficult from Taiwan, especially the smell. After two days, I was kind of used it.

I am even looking forward to it every day.

 1. Students are also very nice.
 2. We have water and electricity every day.

Bad;

1.There is only thing I can tell. We ate the same food for breakfast.

We need something different for breakfast.

(Tạm dich)

————————————————– —–

Khóa học: ESL C (4 lớp học 1:1 và 2 lớp học theo nhóm)

Thời hạn tạm trú: 3 tuần (2017/01/22 ~ 2017/02/11)

Tên Đài Loan: Tsai, Meng-LI

Tên tiêng Anh: Amy

————————————————– ——-

Xin chào, tên tôi là Amy.

Tôi và con gái của tôi, Amber, đã ở đây để học tiếng Anh trong ba tuần.

Tôi sẽ viết một cái gì đó cả tốt và xấu về ngôi trường của chúng tôi.

Những điều tốt:

 1. Giáo viên là tốt.

Họ mỉm cười tất cả các thời gian. Họ sẵn sàng chi bảo cho học sinh những nơi tốt để tham quan ở Iloilo.

 1. Ở đây, thời tiết là rất đẹp.

Nó không quá lạnh. Nó là nơi duy nhất phù hợp với tôi. Tôi không thực sự cần máy điều hòa không khí.

 1. Bây giờ, tôi muốn nói về bữa ăn trưa và ăn tối của tôi ở đây.

Trong hai ngày đầu tiên, tôi đã không thể ăn hết những phần ăn của tôi. Tôi đã không được sử dụng đến nó. Thật khó đối với người Đài Loan, đặc biệt là mùi vị. Sau hai ngày, tôi đã loại ăn nó.

Bây giờ, tôi thậm chí còn đang mong nó mỗi ngày.

 1. Học sinh cũng rất tốt.
 2. Chúng tôi có điện và nước mỗi ngày.

Những điều xấu:

 1. Ở đây có một điều tệ duy nhất tôi có thể nói là chúng tôi chỉ ăn 1 loại thức ăn cho bữa ăn sáng. Chúng ta cần một cái gì đó khác nhau cho bữa ăn sáng.

Cảm ơn những chia sẻ của cô Amy đã giúp các bạn học viên phần nào hiểu rõ hơn về cuộc sống học tập tại WE.

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY