Chia sẻ của học viên Charles về trường We

0
169

Trường Anh ngữ WE nằm tại trung tâm thành phố và đối diện ngôi trường Angelicom danh tiếng. WE tạo được sự tín nhiệm và tin cậy cho các bạn học viên khi đến học tập tại trường. 

Trên đây là bài chia sẻ của học viên Charles về khoảng thời gian hai tháng học tại Học viện Anh ngữ WE.

 “I am Charles , THIS is MY review. thank you ~~

My Studying Review in We Academy
I have stayed in We Academy for two months, there are many unforgettable things that have happened here. I remember that Manager Brad and China always took care of me and invited me to a birthday party on my second day. Moreover, I also had a Chinese Manager who helped me when I came across some problems. There was a peaceful and comfortable surrounding that made it easier to begin studying.
I believe that I improved my English pronunciation skills and got more confidence when I spoke English. In particular, it hard to pronounce /r/ and /l/ sounds and confused with /sh/ and /s/, my teachers always taught me patiently. In two months, I was happy that I found many mistakes in my pronunciation, like “friend” became “fan”; “six” became “sex”; “card” became “car”; “trip” became “cheap”, etc. All of these experiences made things much clearer to learn English.
In addition, I was very lucky because I met many excellent teachers here. T. Anna could correct my writing quickly, and taught me where I had mistakes. T. Arlene was a serious teacher, and had to train me many times with my grammar and conversation. T. Rexzel was full of energy because she always laughed and gave me more driving force, and let me understand more idioms. T. Rodney liked leading me to discuss and share ideas with each other. T. Zette was like my friend and chatted with me, so my conversation skills was enhanced greatly.
In summary, this journey of studying made me learn more about the Philippines local culture, meet different kinds of people and improve my basic ability in English. I think two months was a perfect time for me. In a short time, my confidence was boosted. I finally achieved one of my dreams which was to study English abroad.

CHARLES

誠敬上”

Tạm dịch: 

“ Tôi là Charles, đây là review của tôi, Cảm ơn!

Review về việc học của tôi tại Học viện Anh ngữ We, có nhiều thứ không thể quên được đã diễn ra ở đây. Tôi nhớ rằng quản lý Brad và China luôn luôn quan tâm đến tôi và mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật trong ngày thứ hai của tôi ở đây. Hơn thế nữa, tôi cũng có quản lý người Trung Quốc, người mà đã giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn. Xung quanh đây là rất thỏa mái và yên bình, điều đó làm cho tôi dễ dành hơn với việc bắt đầu học. Tôi tin rằng tôi đã cải thiện kĩ năng phát âm của mình và tự tin hơn khi nói tiếng Anh. Đặc biệt là nó khó để phát âm /r/ và /l/ và rất bối rối với âm /sh/ và /s/, giáo viên của tôi luôn dậy tôi cách để bình tĩnh. Trong hai tháng, tôi rất vui rằng mình đã phát hiện ra những lỗi sai trong phát âm, ví dụ như “ friend “ thành “fan”,  “six” thành “sex”, “card” thành “car”, “trip” thành “cheap”,.. Tất cả những trải nghiệm này đã khiến nó rõ ràng hơn để học tiếng Anh.

Thêm vào đó, tôi đã rất may mắn bởi vì tôi đã gặp nhiều giáo viên giỏi ở đây. T. Anna đã có thể sửa lỗi kĩ năng viết của tôi nhanh chóng, và  chỉ cho tôi tôi đã mắc lỗi sai ở đâu. T. Arlene là một giáo viên nghiêm khắc, đã phải dậy tôi nhiều lần với ngữ pháp và hội thoại. T.Rexzel là đầy năng lượng bởi vì cô ấy là luôn cười và cho tôi nhiều năng lượng, khiến tôi hiểu nhiều thành ngữ hơn. T. Rodney thích dẫn dắt tôi để thảo luận và chia sẻ ý kiến with nhau. T. Zette là giống như người bạn của tôi và hay nói chuyện với tôi, kĩ năng hội thoại của tôi là tăng cường hiệu quả.

Tóm lại, chặng đường học hành này đã khiến tôi học hỏi  nhiều hơn về văn hóa địa phương Philipines, gặp nhiều người khác nhau, và cải thiện kĩ năng cơ bản của mình trong tiếng Anh. Tôi nghĩ hai tháng là một thời gian tuyệt vời đối với tôi. Trong vòng  thời gian ngắn, sự tự tin của tôi đã được thúc đẩy. Cuối cùng tôi cũng đạt được một trong những ước mơ của mình đó là đi học tiếng Anh ở nước ngoài.

Charles”

Hãy cùng MYD chúc bạn Charles luôn gặp may mắn và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!

 

By Rose Nguyen

Nguồn : WE Academy Europe, Study English Abroad – Philippine

 

 

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY