Cảm nhận của F.y.Hsu về trường Anh ngữ Philinter

0
292

I never knew that I would have the chance to study English in the Philippines. In fact, I was not used to everything in Philinter. As time passed by, I got used to be here and I have made some friends from different countries. After that, I didn’t feel unwelcomed any more.

I always thought my English was not good, but teachers gave me confidence and positive energy on the go. Actually, my English has improved in this period in Philinter. In addition, I felt comfortable with all of my teachers. I did not only learn a lot but also felt pleasure when I studied my lessons in the class because we also shared our life and exchange different views that made us know each other well. Therefore, teachers looked like my friends.

The scenery of island is natural and wonderful. You can really feel the sunlight illuminating you and the sea breeze brushing your whole body which helped me get rid of vexations and stress when you sat on the boat. However, only if you are willing to experience, you will be able to realize the vibration.

Time flies, I had a lot of precious memories for three months. I don’t want to forget them and I will not. YOLO, so you have to do what you want to do. Study hard and play harder. English is not one of the most important tools to success.

Thank you to all of my teachers, I love you all!

-Hsu “Galene” Fang-Yi

Cảm nhận của F.y.Hsu về trường Anh ngữ Philinter

Tạm dịch

Tôi chưa bao giờ biết rằng tôi sẽ có cơ hội học tiếng Anh tại Philippines. Thực tế, tôi không quen với mọi thứ ở Philippines. Thời gian trôi qua, tôi đã quen với cuộc sống nơi đây và có rất nhiều bạn bè đến từ nhiều nước khác nhau. Sau đó, tôi đã không cảm thấy lạc lõng một chút nào nữa.

Tôi luôn nghĩ rằng tiếng Anh của tôi không tốt, nhưng các giáo viên đã mang đến sự tự tin và năng lượng tích cực cho tôi. Thực tế, tiếng Anh của tôi đã cải thiện rất nhiều trong thời gian ở Philinter. Ngoài ra, tôi cảm thấy rất thoải mái với tất cả các giáo viên. Tôi đã không chỉ học được nhiều và cảm thấy rất hài lòng khi tôi học ở các lớp học bởi vì chúng tôi chia sẻ cuộc sống và chúng tôi hiểu về nhau hơn. Chính vì vậy, giáo viên như là những người bạn của chúng tôi vậy.

Cảnh quan của đảo rất thiên nhiên và tuyệt vời. Bạn có thể cảm nhận ánh nắng mặt trời, phơi mình dưới ánh nắng khi bạn ngồi trên tàu. Điều này giúp bạn xóa tan mọi phiền muộn và stress. Tuy nhiên, chỉ khi bạn sẵn sàng trải nghiệm, bạn mới có thể nhận ra những rung động này.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi dã có rất nhiều kỉ niệm đẹp trong 3 tháng. Tôi không muốn quên họ và tôi sẽ không quên họ. Con người chỉ sống một lần, vì vậy bạn phải làm những gì bạn muốn làm. Học hết sức, chơi hết mình. Tiếng Anh không phải là một trng những công cụ quan trọng nhất để thành công.

Cảm ơn tất cả giáo viên của tôi, tôi yêu các bạn!

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY