Chương trình đào tạo chuyên biệt và chuyên sâu tại trường Anh ngữ IDEA

0
4

Phương pháp học tập tại trường Anh ngữ IDEA chính là tập trung chủ yếu vào việc nâng cao kỹ năng nói, là kỹ năng mà những người tại các nước không nói tiếng Anh mong muốn cải thiện nhất. Vì vậy trường Anh ngữ IDEA tin tưởng mạnh mẽ rằng học viên sẽ được học nhiều hơn và cải thiện nhanh hơn khi nhận được các bài học cá nhân, tất cả những khóa học của trường cung cấp tối thiệu 3 tiết học 1:1 mỗi ngày. Các lớp khác là Lớp nhóm nhỏ (4 học viên) và các nhóm lớn (8-10 học viên), ngoài ra học viên muốn tăng tỷ lệ các bài học cá nhân, trường cũng có thể cung cấp chương trình học với 4, 5, 6, 7, 8 hoặc thậm chí là 9 bài học.

Mức độ thông thạo của trường Anh ngữ IDEA được dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập của CEFR nhằm nâng cao tính dễ hiểu của bài kiểm tra, tăng cường sự rõ ràng sự phản hồi cho người kiểm tra và các bên liên quan khác. Các thang điểm đánh giá được thiết lập và các bảng so sánh đã được tạo ra để các kết quả kiểm tra có thể được sử dụng cho các mục đích đo lường, phân loại và tính thành tích. Bài kiểm tra tiến bộ sẽ được thực hiện sau mỗi 4 tuần học. Bài kiểm tra cuối khóa được thực hiện 1 tuần trước khi học viên tốt nghiệp

Lớp học Man to Man (1:1)

Lớp học Man to Man tại IDEA nhằm mục đích tối đa hóa STT (Student Talking Time) và giảm thiểu TTT (Teacher Talking Time) để sinh viên có thể nói ra và thực hành nói tiếng Anh trong mỗi lớp. Lớp học 50 phút được tận dụng tối đa để xem lại bài học trước, giảng dạy bài học phù hợp và tổng kết lại bài học trong ngày. Điều này đảm bảo rằng sinh viên không chỉ ghi nhớ mà còn có được nội dung của những bài hoạc và cuối cùng sử dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày.

Lớp học nhóm nhỏ

Các lớp học nhóm nhỏ được thiết lập để áp dụng thực tế các bài học được giảng dạy trong các lớp học 1:1. Thông qua các thảo luận và tranh luận với bạn học, học viên sẽ cải thiện các kỹ năng tiếng Anh. Ngoài ra, học viên có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình thông qua việc thực hành và học tập từ các bạn học cùng lớp. Các lớp học dành cho các khóa học đặc biệt được thực hiện trong khóa luyện thi như TOEIC, IELTS và TOEFL.

Lớp học nhóm lớn

Một trong những đặc thù tại trường Anh ngữ IDEA chính là lớp ACT. Có 2 loại lớp : lớp thực hành và lớp hoạt động. Lớp thực hành bao gồm: Lớp tiếng Anh cho cuộc sống và lớp TOEIC. Lớp hoạt động bao gồm : yoga, Zumba, khiêu vũ,… Trong lớp thực hành, học viên có thể học các môn cụ thể như TOEIC, thuyết trình kinh doanh và Callan Method.

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY